Praktische informatie
7 april 2024

De Stoomtramloop in het kort:

  • Datum Zondag 7 april 2024 Start 12.00 uur!
  • 5 Kilometerloop Opperdoes – Medemblik
  • 10 Kilometerloop Twisk – Medemblik
  • Vervoer per stoomtram naar Opperdoes en Twisk
  • Finish bij station Medemblik
  • Loopshirt voor alle deelnemers

Voor de loop geldt een limiet van 500 deelnemers, gelijk verdeeld over de beide afstanden. Zodra deze limiet bereikt wordt, is inschrijving niet meer mogelijk.
Bij de kosten voor deelname is het vervoer per stoomtram en het unieke loopshirt inbegrepen.

5 Kilometerloop
De 5 km loopt van station Opperdoes naar station Medemblik. Je wordt per historische stoomtram van Medemblik naar Opperdoes gebracht waar vlot na aankomst de start plaats zal vinden.

Op het station is een drinkpost ingericht.

Route 5km

10 Kilometerloop
De 10 km loopt van station Twisk naar station Medemblik. Je wordt per stoomtram van Medemblik naar Twisk gebracht waar snel na aankomst de start zal zijn.

De route loopt van Twisk via Opperdoes naar Medemblik. Op station Opperdoes is een drinkpost ingericht.

Start en Finish
De start en finish zijn bij station Medemblik in het centrum van Medemblik. Hier vertrekt de stoomtram met alle deelnemers om ca. 12:30 uur naar Opperdoes en Twisk. Hier is ook gelegenheid om uw kleding en tas veilig in te leveren. Bij de finish is een drinkpost.

Voorzieningen
We adviseren iedereen om er vooral om te denken voldoende te drinken en goed gebruik te maken van hetgeen wordt aangeboden of zelf het e.e.a. mee te nemen. Op station Opperdoes is een drinkpost ingericht. Op het station van Medemblik verzorgen de vrijwilligers van het “Oorlogsmuseum Medemblik” vanuit hun authentieke voertuig, tegen betaling, koffie, thee, frisdrank en heerlijke broodjes.

Route 10km

Prestatie of Recreatie??

De Stoomtramloop mag gezien worden als een unieke belevenis, waarbij een prachtig stukje historie wordt verbonden aan een leuke sportieve prestatie!

Het karakter van de loop zien we vooral als recreatief. Er is een kleine kans dat de lopers zullen moeten wachten op een passerende locomotief, immers de 10 km passeert tweemaal een spoorwegovergang, de 5 km éénmaal.

Vanwege de twee aparte startplekken is het voor ons niet haalbaar de tijdregistratie digitaal automatisch te doen. Wel zijn op de finishboog twee klokken (voor 5 km en 10 km) zichtbaar waarop u uw gelopen tijd zelf kunt aflezen.

Prijzen

Vanwege het ontbreken van exacte tijdsregistratie is het ook niet mogelijk om met zekerheid de snelste lopers aan te wijzen.
Om die reden zijn er geen prijzen voor de snelste lopers.
Bij de Ennatuurlijk Stoomtramloop is elke deelnemer een Winnaar!


Inschrijven:

5 Kilometer:
Inschrijven € 17,50

inschrijving afgesloten

10 Kilometer:
Inschrijven € 17,50

Veiligheid parcours

Het parcours loopt mede over de openbare weg. Op de kruisingen en splitsingen zijn verkeersregelaars aanwezig om naderend verkeer tegen te houden.
Sommige gedeeltes zijn echter verkeersluw. Je zult dan als deelnemer rekening moeten houden met medeweggebruikers.

Eigen risico / verantwoording

Op de Stoomtramloop is het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie van toepassing. Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden en de door de organisatie gestelde tijdslimieten.
Deelname is geheel voor eigen risico.

Algemeen

Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte op het parkeerterrein aan de Zuiderdijkweg, Locatie vlak achter Station Medemblik en op het parkeerterrein van het Regatta Center Medemblik, Locatie aan het IJsselmeer.

Startnummers
De startnummers worden niet toegezonden, maar ter plaatse uitgereikt. Eventuele wijzigingen kunnen ter plaatse doorgegeven worden. Op zondag kunt u vanaf 10.00 uur uw startnummer en loopshirt afhalen bij het station Medemblik. Tip: woont u in de buurt: ook op zaterdag 6 april is er tussen 13.00 uur en 14.30 uur gelegenheid om uw startnummer af te halen.

Bagage
Vlakbij de start is het inname- en uitgiftepunt voor je bagage. Het in bewaring geven van bagage is op eigen risico.

Image

Tijdslimieten

Voor de 5 kilometer geldt een tijdslimiet van 45 minuten. Binnen deze tijd dien je te finishen.

Voor de 10 kilometer geldt een tijdslimiet van 90 minuten. Binnen deze tijd dien je te finishen. Je dient Station Opperdoes binnen 45 minuten te bereiken.

Als je dit punt niet binnen de aangegeven tijd bereikt, dan zal de organisatie je aanbieden om in de bezemwagen plaats te nemen. Als je daar geen gebruik van maakt, dien je je te realiseren dat:

  • Verkeersregelaars wellicht niet meer aanwezig zijn
  • Drinkpost Opperdoes niet meer bemand is
  • Routebordjes opgeruimd zijn
  • Er geen tijdsregistratie meer is

Risico’s die hierdoor ontstaan zijn geheel voor je eigen verantwoording.

Image

Toeschouwers

Toeschouwers kunnen de deelnemers onderweg op verschillende plekken aanmoedigen.
Dit kan bijvoorbeeld op de volgende plaatsen langs de route in Twisk, Opperdoes en Medemblik.

Er is van alles te doen in Medemblik. Er zijn diverse musea zoals:

Kom je een dag eerder, of wil je een dag langer blijven? 
Je kunt onder andere hier overnachten: