5 april 2020

De Stoomtramloop in het kort:

  •  1e Zondag in April
  • 5 Kilometerloop Opperdoes – Medemblik
  • 10 Kilometerloop Twisk – Medemblik
  • Vervoer per Stoomtram naar Opperdoes en Twisk
  • Finish bij Station Medemblik
  • Loopshirt voor alle deelnemers

Voor de loop geldt een limiet van 500 deelnemers, gelijk verdeeld over de beide afstanden. Zodra deze limiet bereikt wordt, is inschrijving niet meer mogelijk.
Bij de kosten voor deelname is het vervoer per stoomtram en het unieke loopshirt inbegrepen.

5 Kilometerloop
De 5 km loopt van Station Opperdoes naar Station Medemblik. Je wordt per historische Stoomtram van Medemblik naar Opperdoes gebracht waar vlot na aankomst de start plaats zal vinden. Op het station is een drinkpost ingericht.

Route 5km

10 Kilometerloop
De 10 km loopt van Station Twisk naar Station Medemblik. Je wordt per Stoomtram van Medemblik naar Twisk gebracht waar snel na aankomst de start zal zijn.

De route loopt van Twisk via Opperdoes naar Medemblik. Op Station Opperdoes is een drinkpost ingericht.

Start en Finish
De start en finish zijn bij Station Medemblik in het centrum van Medemblik. Hier vertrekt de Stoomtram met alle deelnemers om ca. 12:30 uur naar Opperdoes en Twisk.
De afstand tot de kleedgelegenheid is ongeveer 150 meter.
Bij de finish is een drinkpost met fruit.

Voorzieningen
We adviseren iedereen om er vooral om te denken voldoende te drinken en goed gebruik te maken van hetgeen wordt aangeboden of zelf het e.e.a. mee te nemen.
Op Station Opperdoes is een drinkpost ingericht. Na de finish in Medemblik is er water en fruit.

Route 10km

Inschrijven:

5 Kilometer:
Inschrijven €15,-   Maximaal 250 deelnemers!

Inschrijven gepauzeerd

10 Kilometer:
Inschrijven €15,-   Max. aantal deelnemers bereikt!

 

Betaling gaat bij inschrijving via iDeal. Als je je uiterlijk 4 weken voor het evenement afmeldt, wordt je betaling teruggestort onder aftrek van €5,- kosten. Daarna kun je niet meer annuleren. Het is wel mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten meedoen.

Veiligheid parcours

Het parcours loopt mede over de openbare weg. Op de kruisingen en splitsingen zijn verkeersregelaars aanwezig om naderend verkeer tegen te houden.
Sommige gedeeltes zijn echter verkeersluw. Je zult dan als deelnemer rekening moeten houden met medeweggebruikers.

Eigen risico / verantwoording

Op de Stoomtramloop is het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie van toepassing. Deelnemers verklaren op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden en de door de organisatie gestelde tijdslimieten.
Deelname is geheel voor eigen risico.

Algemeen

Parkeren
Er is voldoende parkeerruimte op het parkeerterrein aan de Zuiderdijkweg, vlak achter Station Medemblik. Dit ligt vlakbij de start.

Startnummers
De startnummers worden niet toegezonden, maar ter plaatse uitgereikt. Eventuele wijzigingen kunnen ter plaatse doorgegeven worden. Je kunt je startnummer ophalen vlakbij de start, Locals Grand Café, Nieuwstraat 69 in Medemblik.

Bagage
Vlakbij de start is het inname- en uitgiftepunt voor je bagage. Het in bewaring geven van bagage is op eigen risico.

Image

Tijdregistratie

De gelopen tijd wordt bepaald aan de hand van de finishfoto. Het is dus van groot belang dat het startnummer goed zichtbaar gedragen wordt.

Uitslagen worden gepubliceerd via uitslagen.nl.

Prijzen

Alle deelnemers ontvangen het unieke Loopshirt.

De snelste 3 lopers (vrouwen en mannen) krijgen bij de prijsuitreiking een beker met inscriptie en een waardebon. De prijsuitreiking is bij Locals Grand Café, Nieuwstraat 69 in Medemblik.

Tijdslimieten

Voor de 5 kilometer geldt een tijdslimiet van 45 minuten. Binnen deze tijd dien je te finishen.

Voor de 10 kilometer geldt een tijdslimiet van 90 minuten. Binnen deze tijd dien je te finishen. Je dient Station Opperdoes binnen 45 minuten te bereiken.

Als je dit punt niet binnen de aangegeven tijd bereikt, dan zal de organisatie je aanbieden om in de bezemwagen plaats te nemen. Als je daar geen gebruik van maakt, dien je je te realiseren dat:

  • Verkeersregelaars wellicht niet meer aanwezig zijn
  • Drinkpost Opperdoes niet meer bemand is
  • Routebordjes opgeruimd zijn
  • Er geen tijdsregistratie meer is

Risico’s die hierdoor ontstaan zijn geheel voor je eigen verantwoording.

 

Image

Toeschouwers

Toeschouwers kunnen de deelnemers onderweg op verschillende plekken aanmoedigen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende plaatsen langs de route in Twisk, Opperdoes en Medemblik.

Er is van alles te doen in Medemblik. Er zijn diverse musea zoals het Bakkerijmuseum, het Stoommachinemuseum en Kasteel Radboud.

Kom je een dag eerder, of wil je een dag langer blijven? 
Je kunt onder andere hier overnachten: